KUNÓW-CIOŁEK

Rodzaj obiektu

Odsłonięcie późnowistuliańskich i holoceńskich osadów budujących najniższy poziom terasowy w bocznej, suchej obecnie dolinie.


Fot. K. Duda (1997)

Lokalizacja

Województwo: świętokrzyskie, Gmina: Kunów, Miejscowość: Kunów

Bliższe określenie położenia

Stanowisko znajduje się w środkowej części suchej obecnie doliny uchodzącej do Kamiennej. Dolina nazywana jest przez okoliczną ludność doliną Ciołek lub po prostu Ciołkiem, a jej ujście znajduje się w południowej części miasteczka Kunów. Do odsłonięcia dotrzeć można kierując się z rynku ulicą Chocimowską na południe, a następnie skręcając przed mostkiem w prawo i idąc drogą ok. 1.5 km w górę malowniczej doliny (mapka). Stanowisko posiada następujące współrzędne geograficzne:
50°57'00.21''N
21°15'34.81''E
.

Motywacja ochrony

Stanowisko w Kunowie-Ciołku jest jednym z ważniejszych profilów osadów suchych obecnie dolin na obszarach lessowych Wyżyn Polskich. Jego ogromną rangę naukową podkreślają szczegółowe opracowania geomorfologiczne, litologiczne i malakologiczne. Dokładne ustalenia stratygraficzne i paleogeograficzne, poparte datowaniami radiowęglowymi, kwalifikują to stanowisko jako niezwykle cenne dla nauki z zakresu geologii i geomorfologii. Profil w Ciołku obfituje w skorupki mięczaków o zróżnicowanym składzie, przez co ma bardzo duże znaczenie interpretacyjne i może być uznany za klasyczne polskie stanowisko późnoczwartorzędowej malakofauny. Stwiedzono tu 77 gatunków mięczaków , w tym 69 gatunków ślimaków i 8 gatunków małży. W profilu występują rzadkie gatunki,spotykane tylko w pojedynczych miejscach w Polsce, wśród których na podkreślenie zasługują (Piechocki 1977): Pisidium tenilineatum Stelf., P. obtusale lapponicum Cess., Columella edentula f. columella Boett., Truncatellina claustralis (Gredl.), Vertigo moulinsiana (Dpuy), V. alpestris Ald., Pupilla muscorum densegyrata Ložek, Ena obscura (O. F. Müll.), Vitrea subrimata (Reinh.), Clausilla cruciata Stud., Helicigona faustina (Rossm.). Warta podkreślenia jest obecność w profilu poziomów kopalnych gleb, które mają znaczenie stratygraficzne oraz świadczą o ówczesnych warunkach klimatycznych i stanie rozwoju szaty roślinnej. Poza wyżej wymienionymi walorami natury merytorycznej, odsłonięcie wraz z całą doliną Ciołek odznacza się dużą estetyką formy. Podziwiać tu można, charakterystyczne dla tego typu obszarów, wysokie pionowe ściany lessowe porozcinane współczesnymi parowami. Dolina jest przez to atrakcyjnym miejscem niedzielnych, pieszych wycieczek mieszkańców Kunowa i okolic.


SZCZEGÓŁOWY OPIS

Do góry